Na kraju prvog kvartala 2021. godine cijene stambenih nekretnina u EU uvećane su, prema podacima Eurostata , za 6,1 %i najveće su u posljednjih 14 godina. Sa rastom cijena nekretnina došlo je do porosta i cijene stanarina

Isti postotni rast bilježile su cijene u evrozoni, ali na početku ove godine – u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju bile su porasle za revidiranih 5,6 %.

Među zemljama EU čijim je podacima Eurostat raspolagao, najveći rast cijena stambenih nekretnina bilježio je u prvom ovogodišnjem tromjesečju Luksemburg – za 17 %u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Rekordan rast cijene nekretnina u EU

Slijede Danska i Litvanija sa rastom cijena od 15,3 odnosno 12 %.

Dalje, u Njemačkoj je zabilježen rast od 9,4 %, Austriji 8,3 %…

U Hrvatskoj su cijene stambenih nekretnina u prvom ovogodišnjem kvartalu porasle za 4,6 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Što se tiče Evropske ekonomske zajednice u Norveškoj je zabilježen rast 9,7 posto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, odnosno u Švicarskoj 3,9 posto.

Stambene nekretnine pojeftinile si samo na Kipru, za 5,8 posto u odnosu na prvi prošlogodišnji kvartal.

Izvor: Eurostat