info@mojnovistan.com

Stambeni kredit kalkulator

Stambeni kredit kalkulator

Stambeni kredit kalkulator – brzo i jednostavno izračunajte visinu mjesečne rate stambenog kredita i ostale troškove vezane za kredit pomoću kalkulatora za kredit.

0%

0%

3.5%

1421

Mjesečna rata

Glavnica & kamata 1421

Naknada 1421

Godišnje osiguranje 1421

Kreditni kalkulator je online alat na stranici mojnovistan.com putem kojeg dobijate informacije o iznosu mjesečne rate, te ostalim troškovima za kredit koji Vas zanima.

Pregled ponuda stambenih kredita prema bankama:

Sberbank Banja Luka

Ponuda stambenog kredita Sberbank Banja Luka

 • Kamatna stopa od 3,49% (EKS od 3,87%)
 • rok otplate do 25. godina

Unicredit Banja Luka

Ponuda stambenog kredita Unicredit bank Banja Luka

 • Kamatna stopa 2,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna (EKS  3,31% ili 4,31%)
 • rok otplate do 30. godina

Raiffeisen banka BiH

Ponuda stambenog kredita Raiffeisen banka BiH

 • Kamatna stopa 2,99% promjenjiva ili 3,69% fiksna (EKS  3,13% ili 4,03%)
 • rok otplate do 25. godina

Ziraat banka

Ponuda stambenog kredita Ziraat banka

 • Kamatna stopa od 2,49%  (EKS  2,89%)
 • rok otplate do 25. godina

Nova banka

Ponuda stambenog kredita Nova banka

 • Kamatna stopa od 3,5%  (EKS 5,96%)
 • rok otplate do 25. godina

IRB krediti

Ponuda stambenog kredita IRB Republike Srpske

 • Kamatne stope
  Utvrđuju se u fiksnom iznosu, za cijeli period otplate:
  ► za grupu mladi bračni parovi: 3,0%
  ► za beneficiranu grupu: 3,6%
  ► za grupu I: 4,0%
  ► za opštu grupu: 4,2%
 • rok otplate do 25. godina
 • Korisnici

  Grupa mladi bračni parovi:

  ► korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje);

  Beneficirana grupa:

  ► članovi porodica poginulih i nestalih boraca,
  ► ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,
  ► civilne žrtve rata od I do IV grupe,
  ► osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 82/15),
  ► porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece,
  ► korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
  ► roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12 i 90/16).

  Grupa I:

  ► bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje);
  ► porodice i samohrani roditelji sa troje djece;