info@mojnovistan.com

Stambeni krediti kalkulator i procena vaše zaduženosti

Stambeni krediti kalkulator – u samo dva klika izračunajte visinu mesečne rate stambenog kredita, kao i vašu kreditnu sposobnost pomoću kalkulatora odnosa prihoda i rashoda (DTI) i saznajte da li možete priuštiti traženu nekretninu.

kalkulator-kredita

Kalkulator stambenog kredita

65000.00
0.00500000.00
0.00
0.0050000.00
3.50%
0%10%
25godina
1godina30godina


Vaša zaduženost (indeks)

1500.00
0.0010000.00
za domaćinstvo
250.00
0.0010000.00
Ostali mesečni rashodi domaćinstva (bez procenjene rate kredita)

Izuzetno opasno!
Više od polovine vaših bruto primanja bi odlazilo na otplatu rate kredita i troškova. Podizanje kredita bi predstavljalo veliki rizik i banke Vam verovatno isti nebi odobrile.

Opasno!
Ovakav odnos rashoda i prihoda ukazuje na finansijske probleme. U slučaju kupovine nekretnine, sva Vaša primanja i energija bi odlazila na otplatu dugova.

Zabrinjavajuće!
Verovatno vam neće biti odobreni dodatni zajmovi; trebalo bi da počnete da radite na planu koji će vam pomoći da smanjite rashode.

Dobar!
U relativno ste dobroj situaciji. Trebalo bi da ispunjavate uslove za dobijanje kredita kod banke. Ipak, ne ostaje mnogo prostora za dodatno zaduživanje nakon podizanja kredita.

Odličan!
Ovaj odnos prhoda i rashoda trebao bi vam omogućiti da živite životnim stilom kojim želite bez većih ograničenja. Možete razmisliti i o prijevremnoj otplati kredita%
Pošalji rezultate analize na svoj e-mail

Najpovoljniji stambeni krediti u BiH?

Koji je najpovljniji stambeni krediti u BiH?

Unicredit Banka dd Mostar do 10 god 1,99% promjenjiva ili 2,79% fiksna (EKS 2,21% ili 3,03%)

Koja je ponuda stambenog kredita Sberbank Banja Luka?

Kamatna stopa od 3,49% (EKS od 3,87%)
rok otplate do 25. godina

Koja je ponuda stambenog kredita Unicredit bank Banja Luka?

Kamatna stopa 2,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna (EKS  3,31% ili 4,31%)
rok otplate do 30. godina

Koja je ponuda stambenog kredita Raiffeisen banka BiH?

Kamatna stopa 2,99% promjenjiva ili 3,69% fiksna (EKS  3,13% ili 4,03%)
rok otplate do 25. godina

Koja je ponuda stambenog kredita Ziraat banka?

Kamatna stopa od 2,49%  (EKS  2,89%)
rok otplate do 25. godina

Koja je ponuda stambenog kredita Nova banka Banja Luka?

Kamatna stopa od 3,5%  (EKS 5,96%)
rok otplate do 25. godina

Koja je ponuda stambenog kredita IRB Republike Srpske?

Kamatne stope utvrđuju se u fiksnom iznosu, za cijeli period otplate:
► za grupu mladi bračni parovi: 3,0%
korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje);
► za beneficiranu grupu: 3,6%
članovi porodica poginulih i nestalih boraca,
 ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,
 civilne žrtve rata od I do IV grupe,
osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 82/15)
 porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece
 korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
 roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12 i 90/16).
► za grupu I: 4,0%
 bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje);
 porodice i samohrani roditelji sa troje djece;
► za opštu grupu: 4,2%
porodice i samohrani roditelji sa dvoje djece
rok otplate do 25. godina

stambeni kredit kalkulator
Stambeni kredit. Znate li za dodatne troškove?