fbpx
info@mojnovistan.com

Stambeni krediti kalkulator i procena vaše zaduženosti

Stambeni kredit kalkulator

U samo dva klika izračunajte visinu mesečne rate stambenog kredita, kao i vašu kreditnu sposobnost pomoću kalkulatora odnosa prihoda i rashoda (DTI) i saznajte da li možete priuštiti traženu nekretninu.

 
kalkulator-kredita

Kalkulator stambenog kredita

65000,00
0,00500000,00
0,00
0,0050000,00
3.50%
0%10%
25godina
1godina30godina


Vaša zaduženost (indeks)

1500,00
0,0010000,00
za domaćinstvo
250,00
0,0010000,00
Ostali mesečni rashodi domaćinstva (bez procenjene rate kredita)

Izuzetno opasno!
Više od polovine vaših bruto primanja bi odlazilo na otplatu rate kredita i troškova. Podizanje kredita bi predstavljalo veliki rizik i banke Vam verovatno isti nebi odobrile.

Opasno!
Ovakav odnos rashoda i prihoda ukazuje na finansijske probleme. U slučaju kupovine nekretnine, sva Vaša primanja i energija bi odlazila na otplatu dugova.

Zabrinjavajuće!
Verovatno vam neće biti odobreni dodatni zajmovi; trebalo bi da počnete da radite na planu koji će vam pomoći da smanjite rashode.

Dobar!
U relativno ste dobroj situaciji. Trebalo bi da ispunjavate uslove za dobijanje kredita kod banke. Ipak, ne ostaje mnogo prostora za dodatno zaduživanje nakon podizanja kredita.

Odličan!
Ovaj odnos prhoda i rashoda trebao bi vam omogućiti da živite životnim stilom kojim želite bez većih ograničenja. Možete razmisliti i o prijevremnoj otplati kredita%
Pošalji rezultate analize na svoj e-mail

stambeni kredit kalkulator
Stambeni kredit. Znate li za dodatne troškove?

Šta je stambeni kredit kalkulator?

Kalkulator pomoću kojeg brzo i jednostavno možete saznati vašu ratu stambenog kredita kao i DTI

Šta je potrebno upisati u stabmeni kredit kalkulator radi izračuna?

Potrebno je upisati cenu nekretnine, kamatnu stopu i period otplate kredita

Šta je DTI?

DTI (debt-to-incom ratio) je odnos vaših rashoda i prihoda. Konkretno, to je procenat vašeg bruto mesečnog prihoda koji odlazi na na plaćanje zakupnine, hipteke, kreditnih kartica ili drugog duga

Koliki je dobar DTI?

Unesi potrebne parametre u kalkulator i dobićete pojašnjenje

Da li je bolji manji ili veći DTI?

Oni koji vam pozajmljuju novac, više vole da imate manji DTI