U potrazi ste za najpovoljnijim stambenim kreditom u Bosni i Hercegovini u 2024. godini?

Bilo da se radi o kupovini nove, izgradnji, dovršetku postojeće nekretnine ili ste mladi bračni par koji traži kredit putem IRB-a, nema potrebe da obilazite banke, saznajte sve informacije na jednom mjestu online prije odlaska i podnošenja zathejva u banku.

Najpovljniji stambeni krediti

Pogledajte informativni pregled stambenih kredita koji su u ponudi kod banaka u Bosni i Hercegovini.

Koji je najpovljniji stambeni krediti u BiH 2024. (stanje na dan 18.03.2024)?

Intesa SanPaolo Banka Kamatna stopa od 1,88% (EKS 2,08%)* 
* Efektivna kamatna stopa (EKS)za stambeni kredit izračunata je na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci

Stanje na dan: 10.03.2024

Ponuda stambenog kredita Intesa SanPaolo Banka?

– Kamatna stopa od 1,88% (EKS 2,08%)* 
* Efektivna kamatna stopa (EKS)za stambeni kredit izračunata je na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci
– Rok otplate stambenog kredita do 30 godina.
– Iznos kredita do 300.000 KM
– otvoren račun u banci

Stanje na dan: 10.03.2024

Ponuda stambenog kredita Sberbank Banja Luka?

– Kamatna stopa 4,99% (EKS od 7,40%)
– Rok otplate do 25. godina
– otvoren račun u banci

Stanje na dan: 10.03.2024

Ponuda stambenog kredita Unicredit bank Mostar?

Unicredit Banka dd Mostar do 10 god 1,99% promjenjiva ili 2,99% fiksna (EKS 2,21% ili 3,24%)
– maksimalan iznos u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
– rok otplate do 30 godina.
– otvoren račun u banci

Stanje na dan: 10.03.2024

Ponuda stambenog kredita Unicredit bank Banja Luka?

Kamatna stopa do 10 godina 1,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna (EKS  2,21% ili 4,43%)
rok otplate do 30. godina

Ponuda stambenog kredita Raiffeisen banka BiH?


Kamatna stopa: 
PROMJENJIVA već od 1,89% (EKS 2,08%)*
FIKSNA već od 3,69% (EKS 3,95%)** 

*Efektivna kamatna stopa je izračunata za promjenjivu kamatnu stopu na iznos kredita 600.000 KM i rok otplate 120 mjeseci.

Ponuda vrijedi do: 30.06.2023

Ponuda stambenog kredita Sparkasse Bank u BiH?

Kamatna stopa od*:
varijabilna NKS 1.79%= EKS 2.06%
fiksna NKS 2.69%= EKS 2.99%

*EKS je izračunata na iznos kredita 200.000 KM, period otplate 120 mjeseci i navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključen je trošak održavanja kreditnog računa, kupovine mjenica, ovjere saglasnosti o zapljeni, procjene hipoteke, notarske obrade ugovora, osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Zahtjev za kredit podnosi se u banci u skladu sa opštim uslovima.

Ponuda stambenog kredita Ziraat banka?

Kamatna stopa od 2,49%  (EKS  2,89%)
Maksimalan iznos u zavisnosti od vrijednosti nekretnine. Primjenjuju se uslovi poslovanja Banke.
rok otplate do 25. godina

Ponuda stambenog kredita Nova banka Banja Luka?

Kamatna stopa od 3,5%  (EKS 5,96%)
rok otplate do 25. godina

Ponuda stambenog kredita IRB Republike Srpske?

Kamatne stope utvrđuju se u fiksnom iznosu, za cijeli period otplate:
► za grupu mladi bračni parovi: 3,0%
korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje);
► za beneficiranu grupu: 3,6%
članovi porodica poginulih i nestalih boraca,
 ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,
 civilne žrtve rata od I do IV grupe,
osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 82/15)
 porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece
 korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
 roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12 i 90/16).
► za grupu I: 4,0%
 bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje);
 porodice i samohrani roditelji sa troje djece;
► za opštu grupu: 4,2%
porodice i samohrani roditelji sa dvoje djece

Zahtjev za kredit podnosi se u nekoj od komercijalnih banaka koje rade obradu kredita i dostavljaju zahjtev IRB-u. Neophodno odraditi procjenu vrijednosti nekretnine. Primjenjuju se opšti uslovi poslovanja banke.
rok otplate do 25. godina

Ponuda stambenog kredita NLB banke?

Fiksna kamatna stopa NLB:
3,45% godišnje za kredite do 5 godina (EKS od 3,73%, godišnje)
4,50% godišnje za kredite do 10 godina (EKS od 4,71%, godišnje)

Promjenjiva kamatna stopa
za kredite do 10 godina – 12M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,94%, godišnje)
za kredite do 25 godina – 12M Euribor + 4,30% godišnje promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,30% godišnje (EKS od 4,44%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.09.2022. godine. Bez naknade ako:
je klijent korisnik elektronskog i/ili mobilnog bankarstva i ima izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana,
se uz stambeni kredit realizuje kreditna kartica ili kredit po transakcionom računu (bez naknade za prvu godinu korišćenja).
Za klijente koji ne ispunjavaju prethodne uslove i u slučaju odobrenja kredita bez upisa založnog prava na nekretninu, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:
0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za klijente Banke,
0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za ostale.

Stanje na dan: 18.03.2024

Napomena: Podaci su preuzeti sa zvaničnih internet stranica banaka na dan 10.03.2024 i infomrativnog su karaktera.

Kategroija: krediti stambeni