Stambeni krediti za dijasporu? – Želja većine građana u dijaspori je kupovina stambenog prostora u domovini, ali proces kupovine komplikovaniji je nego što se čini. Ljudi na “privremenom radu” u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj… sve češće se odlučuju za kupovinu nekretnina, i to umjesto dosadašnjeg trenda za izgradnjom kuća na selu poseže za kupovinom stanova u gradovima.

“Vidimo da su naši kupci iz inostranstva, odnosno naši građani koji žive u inostranstvu, posljednjih godina promijenili navike, te da umjesto da izgrade kuće na selu, što je ranije bio čest slučaj, sada radije kupuju stanove”, navode u agencijama za nekretnine, dodajući da još jedan razlog ovakvog stanja na tržištu nekretnina leži u niskim kamatana na plasmane kredita, zbog čega se građani lakše zadužuju.

“Investitori, bilo da se radi o građevinskim firmama ili firmama koje investiraju u samu gradnju, imaju dobar interes za ulaganje u novoizgrađene stanove, jer je tražnja u blagom porastu i uglavnom se prodaja realizuje u toku same gradnje, najčešće pola godine nakon završetka objekta”, navodi se u podacima Spoljnotrgovinske komore BiH.

Nemogućnost adekvatnog stambenog kreditiranja dijaspore izražen je problem, ali i mogućnost razvoja domaće ekonomije ukoliko bi se otklonile trenutne prepreke.

Naša dijaspora za razliku od građana koji rade u državi ne može dobiti stambeni kredit u nekoj od naših banaka. Time gube oni, ali i naša ekonomija. Kako saznajemo svake godine naše banke odbiju stotine, ako ne i hiljade zahtjeva za stambenim kreditima naših građana iz dijaspore, a razlozi su legislativne prirode.

Znajući da bi stambeni kredit u sebi mogao sadržavati hipoteku na sam objekat koji se kupuje, ali i određeni polog, kreditni stručnjaci preporučuju oko 20 posto, banka bi zaokružila konstrukciju bez dodatnog rizika za sebe.

Udio doznaka i ostalih ličnih finansijskih transfera građana naše zemlje koji žive u inostranstvu čini 8 posto BDP-a naše zemlje. Ako se tome dodaju drugi oblici primanja iz inostranstva poput penzija i drugih socijalnih primanja, te prihodi po osnovu rada za inostrane kompanije, taj iznos dostiže čak 14 posto BDP-a.

Stanovi Banja Luka

Pogledajte kalkulator stambenog kredita

FB