fbpx

Banka prodaje stambeno poslovni objekat u Budžaku Banja Luka

Kojića put 22, Бања Лука, Босна и Херцеговина
230.000€

Opis nekretnine

Banka prodaje stambeno poslovni objekat u Budžaku Banja Luka

Stambeno poslovni i poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem i isti su formirani kao dvije samostalne cjeline na jedinstvenoj parceli. Pripadajuće zemljište je ukupne površine 771 m2. Stambeno poslovni i poslovni objekat nalaze se u Ulici Kojića put broj 22, naselje Lazarevo, Banja Luka, u III gradskoj zoni, u čijem okruženju su izgrađeni objekti stambene namjene, te objekti poslovne namjene različitog karaktera. Lokacija je opremljena javnim objektima, dvije osnovne škole, srednja poljoprivredna škola, više privatih fakulteta, tržnih centara, ambulante te drugih javnih objekata. Predmetne nepokretnosti imaju direktan pristup sa javne površine. Uz stambeni objekat postoji slobodna površina koja se koristi kao parking prostor za opsluživanje i pristup objektu. Uz poslovni objekat postoji dio neizgrađenog zemljišta koje je uređeno kao asvaltne površine i betonska galanterija koje služe za automobilski pristup i za pješačke staze oko objekta. Ostatak neizgrađenog zemljišta su zelene površine.

 

Stambeno poslovni objekat je horizontalnih gabarita 8,80 x 10,00 metara, spratnosti P+M sa visinama etaža: prizemlje 280 cm, mansarda 180-280 cm i isti čine prizemlje – dio prizemlja koje je korisne površine 21 m2 ima kancelariju i sanitarni čvor, te stambeni dio prizemlja koje je korisne površine 50 m2 i isto čine: hodnik, dnevni boravak, radna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i stepenište za mansardu. Mansarda – stambeni dio je korisne površine 70 m2 i isto čine: hodnik, kupatilo, tri spavaće sobe i balkon. Ukupna korisna površina objekta je 141 m2. Objekat prvobitno izgrađen 1959. godine, sa kompletnom rekonstrukcijom i dogradnjom mansarde 2010 godine i isti je opremljen sa vodovodnom, kanalizacionom i elektroenergetskom mrežom.

 

Poslovni objekat je horizontalnih gabarita 10,00 x 12,30 metara, spratnosti Po+P+M, sa visinama etaža: podrum: 240 cm, prizemlje 300 cm, mansarda 180-280 cm i isti čine: Podrum – Pomoćni prostor: kotlovnica, ostava, korisne površine 36 m2;

Prizemlje – Poslovni prostor proizvodno uslužne namjene, korisne površine 109 m2;

Mansarda – Poslovni dio: kancelarijski prostor, korisne površine 35 m2;

Mansarda – Stambeni dio: jednosoban stan, korisne površine 74 m2.

Ukupna korisna površina objekta je 254 m2. Objekat je izgrađen 2001 godine i isti je opremljen sa vodovodnom, kanalizacionom i elektroenergetskom mrežom.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a njihov obilazak se može izvršiti svakim radnim danom,te putem e-mail adrese prodaja@novabanka.com.

 

Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

  • na adresu Nova banka a.d. Banja Luka, Odjeljenje restrukturiranja pravnih lica, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka;
  • putem e-maila: prodaja@novabanka.com