Ako ste vlasnik ili korisnik nekretnine u BiH, sigurno ste upoznati s porezom na nekretnine. Porez na nekretnine je jedan od najvažnijih troškova za vlasnike nekretnina u BiH, koji utiče na vaš budžet, vašu investiciju, kao i vašu pravnu sigurnost.

U ovom članku, saznat ćete sve što trebate znati o porezu na nekretnine u BiH, uključujući zakone, stope, postupke, oslobođenja, i savjete. Takođe ćete saznati kako se porez na nekretnine razlikuje u različitim entitetima i to u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, i kako to utiče na tržište nekretnina.

Što je porez na nekretnine i zašto je važan?

Porez na nekretnine je porez koji se plaća na vlasništvo ili korištenje nekretnina. Nekretnine su zemljišta i sve što je trajno vezano za njih, kao što su kuće, stanovi, poslovni prostori, garaže, itd.

Porez na nekretnine je izvor prihoda za lokalne samouprave, koje ga koriste za finansiranje javnih usluga i infrastrukture. Porez na nekretnine doprinosi razvoju i održavanju lokalnih zajednica, kao što su škole, bolnice, ceste, parkovi, itd.

Porez na nekretnine u BiH se uređuje različitim zakonima i organima u zavisnosti od entieta. Porez na nekretnine u BiH se reguliše zakonima Federacije BiH, Republike Srpske, i Brčko Distrikta. Svaka regija ima svoju poresku upravu, poreske stope, poresku osnovicu, i poreska oslobođenja.

Kako platiti porez na nekretnine u BiH?

Porez na nekretnine u BiH se obračunava na osnovu tržišne vrijednosti nekretnine i poreske stope regije. Tržišna vrijednost nekretnine se određuje od strane poreske uprave, na osnovu lokacije, veličine, vrste, i stanja nekretnine. Poreska stopa regije se određuje od strane lokalne samouprave, i kreće se od 0.1% do 5%.

Porez na nekretnine u BiH se plaća godišnje ili polugodišnje, u zavisnosti od entiteta. Vlasnici nekretnina u BiH dobivaju poreski račun od poreske uprave, koji navodi iznos i rok plaćanja poreza. Plaćanje se može obaviti u jednoj ili dvije rate, u zavisnosti od entitetna u kojem se nalazi nekretnina. Plaćanje se može obaviti online, putem bankovnog transfera, ili lično u poreskoj poslovnici.

Evo primjera kako se obračunava i plaća porez na nekretnine u BiH za jednu kuću:

EntitetTržišna vrijednost (KM)Poreska stopa (%)Poreski račun (KM)Rok plaćanjaNačin plaćanja
Federacija BiH100.0000.550031.03.2024.Jedna rata online
Republika Srpska100.0000.220030.06.2024. i 31.12.2024.Dvije rate bankovnim transferom
Brčko Distrikt100.0000.110030.04.2024.Jedna rata lično u ispostavi

Porez na nepokretnosti u Republici Srpskoj

Porez na nekretnine u Republici Srpskoj je regulisan Zakonom o porezu na nepokretnosti Republike Srpske. Sistem poreza na nekretnine u Republici Srpskoj je poprilično komplikovan. Lokalne zajednice donose Odluku o utvrđivanju stope nepokretnosti na području lokalne zajednice na kojoj se nalazi nepokretnost. Poreska osnovica za obračun poreza na nepokretnosti je procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti koja se, opet, utvrđuje Odlukom o visini vrijednosti o nepokretnostima po zonama na teritoriji lokalne zajednice ili grada.

Primjer za grad Banja Luka prema početnim cijenama nekretnine (vrijednost nepokretnosti) u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi kuća:

NaseljeZonaPočetna cijena kuće (KM/m2)Poreska stopa (%)Poreski račun (KM) za kuću od 100 m2
CentarI1,610.000.2322
BorikII1,260.000.2252
StarčevicaIII1,008.000.2201.6
LazarevoIV819.000.2163.8
PaprikovacV680.400.2136.08

Porez na imovinu u FBIH

Porez na imovinu se prijavljuje godišnje i to na početku godine za tekuću godinu. Za 2024. godinuu skladu sa propisima kantona potrebno je prijavu izvršiti do 31.01.2024. godine. Za Tuzlanski kanton je rok do 28.02.2024. godine. Prijava poreza na imovinu se vrši popunjavanjem i predajom obrasca u nadležnoj Poreskoj upravi.

Porezom na imovinu u FBiH oporezuju se imovina za odmor i rekreaciju, te poslovni i stambeni objekti koji se izdaju u zakup (vikendice, zgrade, stanovi, poslovni prostori, garaže, parking prostor itd.). Osim toga, oporezuju se i putnička i teretna vozila, motocikli, plovila, letjelice, sto u kazinu, automati za igre na sreću i zabavne igre. Porez na imovinu plaća vlasnik imovine.

Porez na promet nekretnina u FBIH

Plaćanje poreza u Federaciji BiH je regulisano zakonima o porezu na promet nekretnina koji su doneseni na nivou entiteta, ali i svakog kantona ponaosob.

U skladu s ovim zakonima, prodavci nekretnina u svim kantonima FBiH, osim u Kantonu Sarajevo, plaćaju porez pet odsto od procijenjene vrijednosti nekretnine. U Kantonu Sarajevo ovaj porez plaćaju kupci nekretnina. Pogledaj Zakon o porezu na promet nekretnina Kantona Sarajevo.

Kako uštedjeti novac na porezu na nekretnine u BiH?

Vlasnici nekretnina u BiH mogu imati koristi od raznih poreskih oslobođenja i umanjenja, u zavisnosti od grada i stanja nekretnine. Neka od uobičajenih poreskih oslobođenja i umanjenja u BiH su za kupce prve nekretnine, domaćinstva sa niskim primanjima, osobe sa invaliditetom, boračke kategorije, poljoprivredno zemljište, itd. Kriteriji za ostvarivanje i postupci za podnošenje zahtjeva se razlikuju po regiji i po slučaju.

Vlasnici nekretnina u BiH mogu također uložiti žalbu na svoju poresku procjenu ako se ne slažu sa tržišnom vrijednošću svoje nekretnine ili svojom poreskom obavezom. Vlasnici nekretnina u BiH imaju pravo da zatraže reviziju ili ponovno razmatranje svoje poreske procjene u određenom roku nakon što prime svoj poreski račun. Oni mogu također podnijeti pritužbu ili tužbu protiv porezne uprave ako nisu zadovoljni ishodom revizije ili ponovnog razmatranja.

Zaključak

Porez na nekretnine je važan aspekt posjedovanja ili korištenja nekretnina u BiH. Vlasnici nekretnina trebaju biti upoznati sa zakonima, stopama, postupcima, oslobođenjima, i savjetima vezanim za porez na nekretnine u svojoj regiji. Oni također trebaju platiti svoje poreze na vrijeme i uložiti žalbu ako je potrebno.