Savez udruženja stanara, građevinskih sindikata i društvenih i industrijskih udruženja u Nemačkoj upozoravaju na sve veću nestašicu nekretnina u zemlji. Predsednik Nemačkog udruženja stanara Lukas Zibenkoten je izjavio da je „Situacija na stambenom tržištu dramatična“, te da je glavni razlog za to sve veće useljavanje u kombinaciji s niskom stopom izgradnje stanova. Savez se poziva na poseban fond od 50 milijardi evra za socijalno stanovanje i smanjenje poreza. Studije instituta Pestel u Hanoveru i instituta za istraživanje građevinarstva ARGE u Kilu pokazuju da je u Njemačku u periodu od januara do septembra prošle godine došlo 1,25 miliona više ljudi nego što ih je u istom periodu otišlo, što je najveći bilans migracija od ponovnog ujedinjenja Njemačke. Glavni razlog je rat u Ukrajini, navodi Fenix magazin. Savez traži hitnu izgradnju stanova kako bi se riješio ovaj problem.

Savez također ističe da je stanogradnja posustala zbog viših kamata i skupog materijala, što mnogim ljudima onemogućava da priušte gradnju. „U Nemačkoj nedostaje najmanje 700.000 stanova“, kaže Zibenkoten i dodaje da se očekuje da će taj broj i dalje rasti. Kako bi se riješio ovaj problem, savezna vlada je postavila cilj da se svake godine izgradi oko 400.000 stanova, od čega bi 100.000 trebalo biti socijalni stanovi. Međutim, prema studiji koju su naručili ARGE i Institut Pestel, udruženja i sindikati pretpostavljaju da je prošle godine odobreno samo oko 20.000 socijalnih stanova. Savez traži više sredstava i finansijskih podsticaja kako bi se ovaj problem riješio što prije.

Dalje, udruženje takođe poziva na smanjenje poreza kako bi se olakšalo gradnju stanova i pomoglo ljudima da se doseljavaju. Ukrajinski rat je, prema mišljenju saveza, doveo do porasta cijena energije i proizvodnje materijala, što dodatno komplikuje situaciju na tržištu stanova. Savez uključuje udruženja stanara, industrijske sindikate za graditeljstvo, poljoprivredu i okolinu, Caritas, Savezno udruženje njemačkih stručnjaka za građevinske materijale i Njemačko društvo za zidarstvo i stambenu gradnju. Svi oni su se složili da je potrebna hitna akcija kako bi se riješio ovaj problem nestašice stanova u Nemačkoj.

Neophodno je i jačanje regulative u pogledu stambenog tržišta kako bi se sprečilo nezakonito prekomjerno uzimanje kirija i nezakonito otkazivanje ugovora o najmu. Savez također poziva na jačanje zaštite potrošača koji traže stanovanje i bolju edukaciju potencijalnih stanara o njihovim pravima i obavezama. Da je potrebno više raditi na dostupnosti stanova za osobe s nižim primanjima i osobe koje su u socijalnoj potrebi. To podrazumijeva povećanje broja socijalnih stanova, kao i pružanje finansijske podrške za kupnju ili izgradnju stanova za ovu ciljnu skupinu.

Savez također poziva na jačanje saradnje između privatnog i javnog sektora kako bi se osiguralo da se stanovi grade na odgovarajućim lokacijama i da se koriste efikasniji i okolišno održivi pristupi izgradnji.

Ukratko, savez udruženja stanara, građevinskih sindikata i društvenih i industrijskih udruženja u Nemačkoj poziva na hitnu akciju kako bi se riješio problem nestašice stanova u zemlji. To podrazumijeva povećanje izgradnje stanova, pružanje finansijske podrške za kupnju ili izgradnju stanova za osobe s nižim primanjima i osobe u socijalnoj potrebi, jačanje regulative u pogledu stambenog tržišta, jačanje zaštite potrošača, bolja edukacija potencijalnih stanara o njihovim pravima i obavezama, te jačanje suradnje između privatnog i javnog sektora