Izdavanje stana može predstavljati odličnu priliku za investiranje u nekretnine ili za dobijanje dodatnog prihoda. Međutim, izdavanje stana zahteva i određena znanja i veštine, te je važno da se dobro pripremite i da znate šta treba da uradite.

U nastavku ćemo približiti neke od glavnih koraka koje treba preduzeti prilikom izdavanja stana.

  1. Pripremite stan za izdavanje

Pre nego što počnete da tražite potencijalne najmoprimce, potrebno je da pripremite stan za izdavanje. To podrazumeva da stan treba da bude čist i uredan, te da su svi popravci i održavanja koja su neophodna već izvršena. Ako je stan zapušten ili ima ozbiljnije probleme, to može da smanji interesovanje potencijalnih najmoprimaca i da utiče na cenu koju možete da postignete.

  1. Odredite cenu

Kada je riječ o izdavanju stana, cena igra važnu ulogu. Ako je cena previsoka, možete da izgubite potencijalne najmoprimce, dok ako je preniska, možete da izgubite novac. Pri određivanju cene, treba da uzmete u obzir nekoliko faktora, kao što su veličina stana, lokacija, opremljenost i stanje u kojem se stan nalazi. Takođe, treba da pogledate cene ostalih stanova koji se izdaju u okolini, kako biste vidjeli kolika je tržišna vrijednost sličnih nekretnina.

  1. Objavite oglas

Jedan od najlakših načina da se stan izda jeste da objavite oglas. Postoje mnoge online platforme na kojima možete da objavite oglas za izdavanje stana, poput sajtova za izdavanje stanova, društvenih mreža i oglasnih panoa. U oglasu treba da navedete osnovne informacije o stanu, kao što su veličina, broj soba, lokacija i cena. Takođe, treba da postavite slike kako biste smanjili broj nepotrebnih upita. Takođe, treba da dodate i neke detalje, poput opreme koja se nalazi u stanu i blizine javnog prevoza i trgovina ili škola.