info@mojnovistan.com

Zemljište sa poslovnim objektom Banja Luka

Ložionička, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
512.000€

Detalji

Građevinsko zemljište ukupne površine 3.895 m2, treća gradska zona Banja Luka. Na predmetnoj lokaciji postoji izgrađen poslovni i pomoćni objekat skladišne namjene BGP=464 m2.Na predmetnom zemljištu planirana je izgradnja poslovnih objekata u sklopu robno-transportnog centra u sklopu regulacionog plana broj 39 MZ “Lazarevo 1”.

Građevinsko zemljište-planirano za izgradnju poslovnih objekata u sklopu robno-transportnog centra.

Prodaja stanova Banja Luka